دسته‌بندی نشده

چرا باید گوهر ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را از مراکز مجهز به آزمایشگاه خرید؟

در دهه های اخیر با توجه به رشد تکنولوژی و علم در راستای تولید گوهر های ساختگی، دیگر همچون گذشته امکان تشخیص قطعی گوهرهای طبیعی و ساختگی به صورت تجربی و از مشاهده ی ساده ی آن، به شدت کاهش یافته (تقریبا
متن کامل